Съвети за вас

Печат
Пране
carelabels washing 40 Пране на памук Леген без подчертавка показва нормалната (максималната) температура на пране.
carelabels washing 60
carelabels washing 95
carelabels washing 40 line Пране на синтетика Леген с подчертавка, показва температурата на пране при синтетика. 
carelabels washing 50 line
carelabels washing 40 doubleline Пране на вълна Леген с двойно подчертавка е предназначен специално за машинно пране на вълнени продукти на оказаната температура.
carelabels washing handwash Пране на ръка Допустимо е единствено пране на ръка
Избелване
carelabels bleaching anybleach Разрешено е избелване.
carelabels bleaching onlyoxy Допустимо е избелване, но без хлор.
carelabels bleaching donot Не е допустимо избелване.
Гладене
carelabels ironing hotiron Горещо гладене
carelabels ironing warmiron Топло гладене
carelabels ironing cooliron Хладно гладене
Химическо чистене
 carelabels drycleaning p Допустимо е да се почисти единствено в професионално химическо.
 carelabels drycleaning f Допустимо е да се почисти единствено в професионално химическо.
 carelabels drycleaning w Допустнимо е да се почисти единствено в професионално химическо.
 carelabels drycleaning donot Не е допустимо да се чисти на химическо.
Сушене
 carelabels tumbledrying maybe Допустимо е да се използва сушилня.
 carelabels tumbledrying highheat Да се центрофугира със средно нагряване.
 carelabels tumbledrying lowheat Да се центрофугира с малко нагряване.
 carelabels tumbledrying donottumble Не е допустимо сушене.